Az Én Utam

Hogyan készült? – My Way

My Way – A medál a stabilitást jelképező kocka formájú. A szakmai életút megújításában segít, megvéd a lehetséges veszélyektől, erőt ad a tervek megvalósításához, a kétségek leküzdéséhez. Frank Sinatra dala után My Way-nek neveztem el.

A kocka hét részből, akácfa és foszforbronz rétegekből áll. A hetes számon alapuló elrendezés az ókornak és a középkornak is egyik kedvelt rendszerezési formája volt. Mint 4+3, az anyagi és az égi világ együttesét, az isteni teremtés befejezettségét és tökéletességét jelenti. A magyar népmesékben a hősnek hét akadályon, hetedhét országon kell túljutnia. A hetedik próba teljesítésekor a hős elnyeri jutalmát, beavatást nyer, a tudás birtokába jut. Az akác az ókori idők óta az újjászületést szimbolizálta és a titkos ismeretekbe való beavatottságot fejezte ki. A foszforbronz vörösréz, ón és foszfor ötvözete. A vörösréz gyógyító ereje már az ókorban is ismert volt – a szervezet számos élettani funkciójához elengedhetetlen, általános fájdalomcsillapító hatással rendelkezik. A foszfor nevének jelentése „fényhozó”. Biogén elem, részt vesz fontos szerves molekulák, például a DNS, RNS felépítésében. A hét rész vörösrézzel, szegecseléssel lett összeállítva.

A kocka legfelső eleme egy négyzetben lévő kör, a Kabbalában az anyagba zárt isteni tűz szimbóluma. Kör négyzettel a menny és a föld, amelyek egymást feltételezik, egymás kiegészítői. Míg a négyzet az emberi, a földi és a testi jelképe, a kör mindig az isteni, az égi, a szellemi tartalom. A kör négyszögesítése, vagyis a szférikus menny átvitele a föld szögletes formájába a menny lehozatalát jelenti a földre, egy szent épület terébe. A teljesség és az ellentétek egységének szimbóluma. Ennek ellentéte a négyzetből a körbe való átmenet, amely a térbeli, földi szilárdságból a feloldódásba, a földről az égbe való átmenet jelképe. A teljesség, az egész, az időtlen, örök nirvána, Egyiptomban az örökkévalóság szimbóluma. A kör mágikus, védelmi funkciója is sokszor kerül előtérbe. A kör áthághatatlan korlát, véd a rossz szellemektől. Szertartások alatt a főpap vagy a varázsló köré rajzolják, a harcosok ütközet előtt kört rajzoltak testük köré, amely a sérthetetlenséget jelezte.

 

A medál belsejében egy Főnix lakik – egyike a négy szent élőlénynek (a sárkány, a teknős és az egyszarvú mellett). Az antikvitásban mint tűzben elégő, hamvaiból, poraiból megújuló lény, az idő vagy az újjászületés jelképe. A számos csodás tulajdonsággal leírt madár szerepe Isten irgalmasságának képviselete. A teológiai erények közül a Remény allegorikus alakjának attribútuma. A főnix az ötvösség több ezer éves díszítőanyaga felhasználásával, ötvös-zománc technikával készült. „… a zománcnak mágikus hatása van. A kaleidoszkóphoz is lehet hasonlítani, mert ha napfény vagy más erős fényváltozások érik, mást ad önmagából. Mindig más és különleges. …, csak kalapáccsal lehet szétverni, az idő sem tudja kikezdeni. … A részletek elkalandozását nem nagyon szereti, mint egy igazi népmese, szólás, akkor jó, ha sehol sem karcol, ha közvetlenül bekapcsolja a nézőt vagy az olvasót. Ha letisztult mondanivalója van, ha olyan, akár a kavics: nem kikezdhető.” Papp György képzőművész. 

 A medál foszforbronzból készített gitárhúron függ. Záródását kelta hurok díszíti. A védőszimbólum csapdába ejti és megfogja az érkező rontást. Az egymásba fonódó szálak az élet szakadatlan folytonosságát is jelképezik, vagyis azt, hogy az életutat nem akasztja meg sem betegség, sem másféle szerencsétlenség.