Háttértörténet – Feltörő női energiák ékszersorozat

Háttértörténet – Feltörő női energiák ékszersorozat

A FELTÖRŐ NŐI ENERGIÁK ÉKSZERSOROZAT a bennünk élő sokféle nőhöz szól. Körüljárja, hogy a nő élete során milyen szerepekben jelenik meg, milyen ősi mintákat követ. Vajon melyik szerep az, amiben igazán elemében érzi magát, amiben kibontakozhat? Odaadó édesanya vagy harcos amazon netán? 

Az emberiségnek van egy általános közös tapasztalata az életről, halálról, istenről, anyáról, apáról, születésről, jóról, gonoszról. Ezeknek az ősképeknek a használatával a fennálló élethelyzetünkben már adott megoldási formákat, lehetőségeket találhatunk. Ezek a tipikus ősképek (archetípusok) ösztönös viselkedési alapminták, lét- és magatartásformák, amik az emberi élet alaphelyzeteit tükrözik és gyakran szimbólumokban jelennek meg. Ezeket az alapmintákat mi emberek – mint az állatok az ösztöneiket – magunkkal hozzuk. Ezen gondolatok Carl Gustav Jung svájci pszichiáter munkásságából származnak.

Az egyik nőnek monogám házasságra, a másiknak feltétlenül gyermekre van szüksége ahhoz, hogy az élete teljes legyen. Van, aki ezeknél jobban becsüli a függetlenségét, munkáját. Ami az egyik nő számára életfontosságú, az a másik számára érdektelen lehet.

Az ókori emberek ezeket a szerepeket, alapmintákat az isteneik útján jelenítették meg. J.S. Bolen analitikus pszichiáter a Bennünk élő istennők c. művében a jungi őstípusokat a görög istennők alakjaival szemlélteti. A hét kiemelt istennő egy-egy örök női szerepet jelenít meg. Az anya őstípusa Démétér, a leánygyermeké Perszephoné, a feleségé Héra, a szeretőé Aphrodité, a nővéré Artemisz, a hőst oltalmazó stratégáé Athéné és a házitűzhely őrzőjéé Hesztia.

Nem mindenkiben válik aktívvá valamennyi viselkedési minta, egy-egy előtérbe lép, a többi alig mozdul. J.S. Bolen szerint ezek az istennők meg is idézhetők, életre is hívhatók! Az őstípusok bennünk élnek, kifejleszthetjük őket magunkban.

Miben segíthet mindez nekünk? Felfedezzük a bennünk lakozó energiákat, személyiségeket, tudatosan alakíthatjuk szerepeinket: a feleségét, az anyáét vagy az üzletasszonyét, hogy azokat jobban be tudjuk tölteni. Dr. Karczag Judit, a Bennünk élő istennők c. könyv fordítójának szavaival élve:

Megtanulhatjuk, „hogyan lehet ezektől a szerepektől szépen elbúcsúzni, hogy életünk folyamán mindig újabb és újabb szerepekbe bújhassunk anélkül, hogy ezt kudarcnak éreznénk, anélkül, hogy belebetegednénk a veszteségbe.”

Ráismerünk önmagunkra és nő-társainkra, cselekedeteink mozgatórugóira. Segítség lehet abban, hogy megértsük más nők viselkedését és önmagunkon is változtathatunk. Egy tudatos önismereti útra indulhatunk, mely során felfedezhetjük egy-egy olyan személyiségvonás, tulajdonság hiányát, ami csak kevéssé van kialakulva jellemünkben, pedig jelenléte nagy segítséget jelentene számunkra.

Az ékszersorozat mindegyik kollekciója a női lelki életút egy részét, egy-egy értékét ábrázolja.

Az első kollekció a gondoskodó anya típusára tervezett, visszafogott, világos színekben készített ezüst ékszerekből áll.


Azoknak, akiket részletesebben érdekel az ékszersorozat pszichológiai alapja, összeállítottam a felhasznált irodalmat és egy linkajánlót:

 

– Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők, Ford.: Dr. Karczag Judit

https://www.jeanbolen.com/books

– Jung, C. G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan

– Erich Neumann: Ámor és Pszükhé

https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung#A_kollekt%C3%ADv_tudattalan

– Székács Zsófia: A Nő 7 arca – Benned melyik női energia dominál? https://mindsetpszichologia.hu/2016/11/08/a-no-7-arca-benned-melyik-noi-energia-dominal/

– dr. Valló Ágnes: Nőtípusok – a bennünk élő istennők http://www.valloagnes.hu/content/view/page:Notipusok-bennunk-elo-istennok/p:22-23

Bánszegi Rebeka: „Az ember mindig magában hordja teljes históriáját és az emberiség történelmét” − bennünk élő archetípusok

https://mindsetpszichologia.hu/2018/08/14/az-ember-mindig-magaban-hordja-teljes-historiajat-es-az-emberiseg-tortenelmet-−-bennunk-elo-archetipusok/